Valo

Tuplaturva

OP:n Tuplaturva sisältää liikunnan toiminnanvastuuvakuutuksen sekä vapaaehtoistyön tapaturmavakuutuksen.

Vakuutettuina ovat mukaan liittyneet Valon jäsenjärjestöt sekä niiden liittojen piirit, alueet ja jäsenseurat. Vakuutuksen piirissä on myös Valo ja liikunnan aluejärjestöt. 

Vakuutusesite 2016

Vakuutuksen voimassaolo

Tuplaturva vuodelle 2016 on voimassa 1.1.2016 alkaen kaikkien niiden järjestöjen osalta, jotka ilmoittautuneet mukaan. Sopimus jatkuu katkeamatta vuodelta 2015, jollei järjestö ole sitä perunut. 

Lista mukana olevista liitoista

Tuplaturva

Vapaaehtoistyöntekijöiden tapaturmavakuutus 16-459-567-6

Vapaaehtoistyöntekijöiden tapaturmavakuutus korvaa liittojen, liittojen piirien tai alueiden tai urheiluseurojen toimeksiannosta vapaaehtoistyötä tekeville sattuvia tapaturmia. 

Millaisia asioita Tuplaturva kattaa ja millaisin ehdoin?

  • Vapaaehtoistyöntekijän ei tarvitse olla seuran jäsen, vakuutus on silti voimassa.
  • Tapaturma voi sattua esimerkiksi talkoissa, valmennus-, koulutustapahtumissa, kilpailujen järjestelytehtävissä.
  • Myös matkalla vapaaehtoistyöhön sattuneet tapaturmat kuuluvat vakuutuksen piiriin.
  • Vakuutuksesta ei korvata tapaturmaa, jos se on sattunut kilpaurheilussa tai sen harjoittelussa.
  • Tapaturmavakuutuksessa on vuodesta 2015 eteenpäin vakuutettuna kaikenikäiset entisen 80 ikävuoden sijaan.

Tapaturman sattuessa

Hakeudu hoitoon ortopedisiin vammoihin erikoistuneeseen Pohjola Sairaalaan tai muuhun kumppaniverkoston hoitolaitokseen. Kumppanit ovat sitoutuneet nopeaan prosessiin vaativissakin toimenpiteissä. Hoitolaitosyhteistyökumppanit löydät osoitteesta: www.pohjola.fi > Yritys- ja yhteisöasiakkaat > Vahingot > Kumppanuusverkosto.

Ilmoita vahingosta osoitteessa: www.pohjola.fi > Yritys- ja yhteisöasiakkaat > Vahingot > henkilövahingot >Ala-asteella, päiväkodissa, leirillä, talkoissa ym. toiminnassa tai kirjautumalla verkkopalveluun omilla pankkitunnuksillasi sivuilla www.op.fi tai www.pohjola.fi tai Osuuspankin pankkitunnuksilla: www.op.fi > Henkilöasiakkaat > vakuutukset ja vahingot > tee vahinkoilmoitus > henkilö >tapaturma > tee vahinkoilmoitus

Huom. Tutustu esitteessä oleviin tarkempiin ohjeisiin!

Toiminnanvastuuvakuutus 16-385-954-5

Toiminnanvastuuvakuutus korvaa liiton tai seuran kolmannelle osapuolelle aiheuttamat henkilö- ja esinevahingot, joista vakuutettu on korvausvastuussa. Vakuutus korvaa niin työsuhteisen kuin vakuutetun toimeksiannosta vapaaehtoistyötä tekevän aiheuttamat vahingot. Vakuutus kattaa myös järjestäjän vastuun esimerkiksi leireillä ja kilpailuissa.

Vastuuvahingon sattuessa vakuutuksenottaja täyttää aina vahinkoilmoituksen (vakuutuksenottaja on joko vakuutukseen kuuluva seura, liitto tai Valo, riippuen minkä tahon järjestämässä toiminnassa vahinko on sattunut).

Vakuutuksenottaja ilmoittaa vahingosta osoitteessa: www.pohjola.fi > Yritys ja yhteisöasiakkaat > Vahingot > Toiminnan vahingot > Vastuuvahingot > Täytä ja lähetä vahinkoilmoitus verkossa.

Jos olet vahingonkärsinyt, ota yhteyttä vahingon aiheuttajaan. Vahingon kärsinyt täyttää yllä mainitussa osoitteessa vastuuvakuutuksen korvausvaatimuksen.

Lisätietoja: 

Tuplaturvan esitteestä tai numerosta 0303 0303 tai verkossa osoitteessa:
www.pohjola.fi > Yritys- ja yhteisöasiakkaat >Vakuutukset > Vakuutusehdot.
Puhelinpalvelussa oikea vakuutus ja lisätiedot löytyvät nopeimmin vakuutusnumeron avulla.

Lisätietoja liitoille vakuutukseen liittymisestä:

Riikka Lahti tai Rainer Anttila

palvelut@valo.fi tai puh, 09 348121