Valo

Musiikin julkinen esittäminen

(19.12.2016) Gramexin ja Teoston kanssa on tehty kaksivuotinen sopimus musiikin julkisesta esittämisestä vuosille 2017-18. Sopimus on sisällöltään samanlainen kuin tähänkin asti. 

Jos kilpailuissa, harjoituksissa tai muissa tilaisuuksissa esitetään musiikkia, on tapahtuman järjestäjä velvollinen maksamaan korvausta musiikin tekijöille, esittäjille, kustantajille ja tuottajille.

Valo, Teosto ja Gramex ovat sopineet keskitetysti musiikin esittämiseen liittyvistä tekijänoikeuskorvauksista vuosille 2015 ja 2016.

Sopimusten numerot:

  • Teosto-sopimuksen numero on 70014878
  • Gramex-sopimuksen numero on LII040

Nyt solmitut sopimukset ovat voimassa 31.12.2016 asti.

Sopimukset koskevat Valon jäsenjärjestöinä olevia liikunta- ja urheilujärjestöjä sekä näiden alueellisia ja paikallisia jäsenyhteisöjä; piiri- ja aluejärjestöjä, jäsenyhdistyksiä, seuroja sekä joukkueita. Valo on sopinut jäsenjärjestöjensä kanssa kunkin järjestön maksuosuudesta ja järjestöt vastaavat osaltaan seurojensa maksuosuuksista.

Kun musiikin käyttö on sopimuksen mukaista, ei lajiliittojen, seurojen tai joukkueiden tarvitse hakea erillisiä lupia tai maksaa erillisiä korvauksia.

Lue Teoston uutiskirje (04/2016) yhteisestä sopimuksesta ja sen taustoista >>

Sopimukset antavat liitoille ja seuroille oikeuden käyttää musiikkia järjestämässään:

  • liikunta-ja urheilutoiminnassa, esimerkiksi kilpailuissa, harjoituksissa, kilpailu-ja harjoitusalueella sekä liikunta-ja urheilutapahtumissa 
  • pienimuotoisissa oheistapahtumissa, esimerkiksi myyjäisissä, juhlissa ja illanvietoissa, näytöksissä sekä leiritilaisuuksissa

Sopimukset edellyttävät, että on kyse:

  • yhteensä alle 15 000 hengen liikunta- ja urheilutapahtumasta
  • yhteensä alle 200 hengen oheistapahtumasta
  • lajiliiton, seuran tai joukkueen järjestämästä tapahtumasta, toiminnasta tai tilaisuudesta

Valon ja Teoston välisen sopimuksen mahdollistamaan musiikin käyttöön voi tutustua taulukon avulla. Taulukko antaa suuntaa myös Gramexin sopimuksen osalta. Sopimukseen kuuluva pieni tallennuslupa koskee ainoastaan Teoston osuutta, Gramexin tallennusluvan voi hoitaa täältä.

Huom. Sopimukset eivät kata kaikkea musiikin esittämistä, esimerkiksi elinkeinotoimintaa, ammattimaisia esiintyjiä, musiikin internetkäyttöä, suoratoistopalveluita (esim. Spotify) eikä huvitilaisuuksia. Erityistapausten linjanvedoista ja hinnoista tapahtuman järjestäjän tulee neuvotella sekä Teoston että Gramexin kanssa.

Lisätietoja sopimuksista:

Rainer Anttila, järjestöpäällikkö
rainer.anttila (a) valo.fi

Riikka Lahti, asiantuntija
riikka.lahti (a) valo.fi

puhelin: (09) 3481 21 (arkisin klo 8-16)

Teosto on säveltäjien, sanoittajien, sovittajien ja musiikinkustantajien tekijänoikeusjärjestö.
Teosto myöntää musiikin käyttöön luvat musiikin tekijöiden ja kustantajien puolesta. Teosto edustaa noin 28000:tta kotimaista sekä lähes kolmea miljoonaa ulkomaista säveltäjää, sanoittajaa, sovittajaa ja musiikinkustantajaa. Musiikin esityskorvausten keräämisen lisäksi Teosto huolehtii musiikintekijöiden ja -kustantajien edunvalvonnasta ja oikeuksista.

Yhteydenotot: sähköpostilla asiakaspalvelu@teosto.fi tai puhelimitse 010 808 118 *) Huom. Soittaminen 01080-palvelunumeroon maksaa kotimaan lankaliittymistä 8,28 snt/puhelu + 5,95 snt/min, matkapuhelimesta 8,28 snt/puhelu + 17,04 snt/min

Gramex on esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeusyhdistys.
Gramex valvoo ja edistää äänitteillä esiintyvien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeuslaissa säädettyjä oikeuksia, kerää heille korvauksia ja edistää alan toimintaedellytyksiä. Gramex edustaa yli 50 000:tta kotimaista ja lukemattomia ulkomaisia esittäviä taiteilijoita ja äänitteiden tuottajia.

Yhteydenotot: puhelimitse (09) 6803 4092