Sport.fi Uutiset KPMG:n selvitys esittää liikuntakenttään merkittäviä rakenteellisia uudistuksia
Huippu-urheilu

KPMG:n selvitys esittää liikuntakenttään merkittäviä rakenteellisia uudistuksia

Opetus- ja kulttuuriministeriö, Valo ja Suomen Olympiakomitea tilasivat alkuvuodesta asiantuntijayritys KPMG:ltä selvityksen liikunnan ja huippu-urheilun rakenteiden arvioinnista ja tavoitetilan määrityksestä Suomessa. Toimeksiannon tavoitteena on ollut laatia ehdotus siitä, miten järjestäytynyt liikunta on tulevaisuudessa Suomessa organisoitu ja miten järjestäytyneelle liikunnalle asetettavat tavoitteet voidaan saavuttaa. KPMG päätyy selvityksessään esittämään liikuntakenttään merkittäviä rakenteellisia uudistuksia mm. aluejärjestöjen ja lajiliittojen tehtävien koordinointiin ja liikuntajärjestöjen johtamiseen.

- Liikunnan ja huippu-urheilun kentällä olevia resursseja tulee ohjata lähemmäs liikkujaa. Nykyinen liikuntajärjestelmä on hajautunut, ja päällekkäisiä toimintoja on paljon. Tehtävien ja osaamisen järkevämpi ohjaus vapauttaisi paljon voimavaroja varsinaiseen liikuntatoimintaan, toteaa selvityksen toteuttaneen KPMG:n asiantuntija Jussi Nikander.

KPMG toteaa raportissaan yhdeksi keskeisimmistä uudistustarpeista liikunnallisen elämäntavan lisäämisen, mikä edellyttää rakenteiden ja työnjaon selkeyttämistä sekä liikuntamyönteisen asenneilmaston korostamista. KPMG päätyy selvityksessään esittämään liikuntakenttään merkittäviä uudistuksia.

- Liikunnalliseen elämäntapaan tulisi oppia pienestä pitäen. Suosittelemme liikunnan lisäämistä päiväkodeissa ja kouluissa, jotta liikunnasta tulisi luonteva osa lasten ja nuorten arkipäivää. Liikkujat tarvitsevat myös ammattimaista ohjausta ja valmennusta. Tämä toteutuu mm. yhdistämällä valmennuskeskukset, urheiluakatemiat, urheiluopistot ja alueelliset toimijat alueellisiksi osaamisverkostoiksi. Nämä huolehtisivat mm. tiiviistä suhteista kuntien liikuntatoimeen ja tukisivat paikallista seuratoimintaa omalla osaamisellaan. Ehdotamme myös selkeitä muutoksia rakenteisiin: Valo, Olympiakomitea ja Paralympiakomitea yhdistetään, aluejärjestöt puretaan, TUL:n sekä FSI:n toiminnot sulautetaan yhdistyvään kattojärjestöön, tiivistää Jussi Nikander KPMG.n ehdotuksia.

Selvitys luo pohjaa tulevaisuuden keskusteluihin

- Viimeisen kahden vuoden aikana suomalaisessa liikunnassa ja urheilussa on tapahtunut paljon rakenteellisia ja toimintatapoihin liittyviä uudistuksia. KPMG:n selvitys tukee omaa ajatustamme siitä, että meillä on vielä paljon tehtävää. Tämänhetkinen rakenne ja toimintatavat eivät tue Suomessa parhaalla mahdollisella tavalla yksittäisiä liikkujia ja urheilijoita, toteaa Valon pääsihteeri Teemu Japisson. 

- Osa raportissa esiin nostetuista ehdotuksista on jo hyvässä vauhdissa. Valon ja Olympiakomitean operatiivista toimintaa yhdistetään jo tämän kevään aikana ja haluamme toimia esimerkkinä muille. Alueellisten osaamis- ja palvelukeskusten rakentuminen on herättänyt innostusta. Uskon, että pystymme etenemään ripeällä aikataululla. Onnistumme uudistusten tekemisessä, kun etenemme asioiden emmekä rakenteiden kautta, painottaa Teemu Japisson.

- Selvityksen teettäminen on ollut erittäin tärkeä asia. Kiitän KPMG:tä ammattimaisesta prosessista. Nyt on oleellista, että kukin järjestö tutustuu selvitykseen ja ottaa kantaa esitettyihin asioihin. Olympiakomitea ottaa asian käsittelyyn heti seuraavassa kokouksessaan, toteaa Olympiakomitean varapuheenjohtaja Jukka Rauhala.

- On tärkeää tarkastella asioita joskus vähän etäämmältä ammattimaisesti ei pelkästään tunteella. KPMG ulkopuolisena tahona on nyt selvityksessään antanut meille urheilutoimijoille erilaisia näkökulmia tarkasteltavaksi. Tulos on mielenkiintoinen. Toivon todella, että syntyy keskustelua miten asioita tehdään ja mitä voisimme tehdä paremmin. Tätä mahdollisuutta ei kannata ohittaa, toteaa opetus- ja kulttuuriministeriön johtaja Harri Syväsalmi.

KPMG selvitys:

KPMG selvitys: Liikunnan ja huippu-urheilun rakenteiden arviointi ja tavoitetilan määritys Suomessa (PDF)

Raporttiin kuuluva liite 3  KPMG: Benchmarking Analysis on Sport Organizations

Katso KPMG selvityksen julkistustilaisuus 4.4.2014 klo 11-12 Valo-talo (58 minuuttia). 

 

Lisätietoja

Asiantuntija Jussi Nikander, KPMG Oy Ab, jussi.nikander@kpmg.fi, puh. 040 714 8128
Johtaja Harri Syväsalmi, opetus- ja kulttuuriministeriö, harri.syvasalmi@minedu.fi puh. 040 55 777 25
Pääsihteeri Teemu Japisson, Valo, teemu.japisson@valo.fi, puh. 0400 878 949
Varapuheenjohtaja Jukka Rauhala, Olympiakomitea, puh. 040 5190 643

KPMG

KPMG on maailmanlaajuinen asiantuntijayritysten verkosto, joka tarjoaa tilintarkastus-, vero- ja neuvontapalveluita. Toimimme 155 000 henkilön voimin 155 maassa ympäri maailmaa. KPMG-verkoston jäsenyritykset ovat Sveitsissä rekisteröidyn KPMG International Cooperativen ("KPMG International") jäseniä. Jokainen jäsenyritys on juridisesti itsenäinen ja erillinen yhteisö. Suomessa KPMG:n palveluksessa on yli 800 henkilöä 20 paikkakunnalla.

Robert D. Putnam: Mahdollisuuksien kuilu erottaa lapset jo lähtöviivalla
07.10.2015
Arvot

Robert D. Putnam: Mahdollisuuksien kuilu erottaa lapset jo lähtöviivalla

Yhdysvalloissa on tapahtunut viimeisen 40 vuoden aikana paljon hyvää: Yhteiskunta on vähemmän ...

Kansainvälisyyskysely ja verkostotapaaminen- tavoitteena yhteinen strategia kansainväliselle vaikuttamiselle
06.10.2015
Liikuntapolitiikka

Kansainvälisyyskysely ja verkostotapaaminen- tavoitteena yhteinen strategia kansainväliselle vaikuttamiselle

Urheiluliikkeen yksi keskeisin tekijä on kansainvälinen toiminta. Suomalaiset ovat ...

”Verkkokumppanuuden tavoite on tonni junnutoiminnalle vuosittain”
06.10.2015
Urheiluseurat

”Verkkokumppanuuden tavoite on tonni junnutoiminnalle vuosittain”

”Tämmöisiä varainhankintakeinoja kun olisi kymmenen, se olisi 10 000 euroa vuodessa! Ihmisten on niin helppoa osallistua tämän kaltaiseen kannatustoimintaan ja tästä pystyy kertomaan ...

Kansainvälisen urheiluvaikuttamisen nousevat nimet
06.10.2015
Liikuntapolitiikka

Kansainvälisen urheiluvaikuttamisen nousevat nimet

Suomi on mukana pohjoismaisessa urheilujohtamisen koulutuksessa (Nordic International Leadership Education), yhdessä Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Hollannin kanssa. Suomen kovista ...

Urheilun voimalla kestävää kehitystä
06.10.2015
Arvot

Urheilun voimalla kestävää kehitystä

Mikä on urheilun vaikuttavin rooli kestävän kehityksen edistämisessä? Tähän kysymykseen saatiin maailmanluokan sparrausta kesäkuussa, kun Valo ja Olympiakomitea toteuttivat ...

Jens Meibom: keskittämällä menestykseen
05.10.2015
Huippu-urheilu

Jens Meibom: keskittämällä menestykseen

Team Danmarkin johtohenkilöihin kuuluva Jens Meibom kertoi Kuortaneella järjestetyillä huippu-urheilupäivillä tanskalaisen urheilun menestysreseptistä.

Valintavaiheessa kohti yksilöllistä nousujohteista harjoittelua
05.10.2015
Kasva Urheilijaksi

Valintavaiheessa kohti yksilöllistä nousujohteista harjoittelua

Ikävuodet 13–19 ovat nuorelle suurten muutosten aikaa. Ikävaiheeseen kuuluvien kehitystehtävien lisäksi nuori käy läpi nopean fyysisen kasvun ja kehityksen vaiheen. Tähän ajankohtaan ...

Hallituksen kärkihankkeella liikettä myös koululaisten iltapäiviin
05.10.2015
Liikuntapolitiikka

Hallituksen kärkihankkeella liikettä myös koululaisten iltapäiviin

Hallituksen esitys valtion talousarvioksi 2016 julkaistiin maanantaina 28.9. Samana päivänä ...

Simo Tarvonen urheiluakatemiaohjelman johtoon
05.10.2015
Huippu-urheilu

Simo Tarvonen urheiluakatemiaohjelman johtoon

Liikuntatieteen maisteri Simo Tarvonen, 50, on nimetty Suomen Olympiakomitean urheiluakatemiaohjelman johtajaksi. Vahdinvaihto Markus Kalmarin kanssa ...

Tavoitteena 500 uutta lähiliikuntapaikkaa 2020 mennessä
05.10.2015
Liikuntapolitiikka

Tavoitteena 500 uutta lähiliikuntapaikkaa 2020 mennessä

Valon julkaisemasta lähiliikuntapaikkarakentamisen seurantaselvityksestä käy ilmi, että lähiliikuntapaikat ovat jäädytettyjen ulkokenttien ohella käytetyimpiä lasten ja nuorten ...

Urheilevien lasten vanhemmatkin tarvitsevat huomiota ja tukea
05.10.2015
Urheiluseurat

Urheilevien lasten vanhemmatkin tarvitsevat huomiota ja tukea

Urheilevia lapsia valmennetaan, heidän valmentajiaan koulutetaan, mutta kuinka huomioidaan urheilijapoluillaan etenevien lasten vanhemmat? Mistä vanhemmat saisivat tukea osatakseen ...

Naantalissa kokeillaan kymmentä erilaista Täydellistä kouluviikkoa
02.10.2015
Koulu

Naantalissa kokeillaan kymmentä erilaista Täydellistä kouluviikkoa

Peppu penkistä -viikko, Sporttiviikko, Kunnonkohotusviikko ja Täydellinen kouluviikko, ...

Aamupäivän ulkoilu päättyy aina loppuleikkiin
01.10.2015
Varhaiskasvatus

Aamupäivän ulkoilu päättyy aina loppuleikkiin

Päivähoidon valtakunnallinen Varpaat vauhtiin! kampanja liikuttaa parhaillaan yli 134 000 lasta. Tänä vuonna kampanjan teemoina ovat lasten osallisuus ja ulkona liikkuminen.

Kuka tietää missä mennään?
01.10.2015
Kasva Urheilijaksi

Kuka tietää missä mennään?

Kokonaisvaltaisesta kuormittumisen ja palautumisen suhteesta tulee huolehtia nuoren urheilijan kohdalla erityisen tarkasti. Urheilun ja opiskelun yhdistäminen ei ole aina helppoa ja ...

Kansallinen liikuntafoorumi 2015: harrastamisen hinta on yhteiskunnallinen ongelma
29.09.2015
Liikuntapolitiikka

Kansallinen liikuntafoorumi 2015: harrastamisen hinta on yhteiskunnallinen ongelma

Harvardin yliopiston professori Robert D. Putnam kertoi amerikkalaisen yhteiskunnan ...