Huippu-urheilu

Ammattienedistämissäätiö

Urheilijoiden Ammattienedistämissäätiön (URA) tarkoituksena on edistää urheilijoiden ammattiin valmistumista ja pyrkiä turvaamaan aktiiviuransa päättäneiden urheilijoiden koulutustausta.

Tarkoitustaan säätiö toteuttaa jakamalla vuosittain opiskeluapurahoja kansainväliseen menestykseen tähtäävien tai aktiiviuransa jo päättäneiden huippu-urheilijoiden ammattiin valmistavaan ja tutkintoon tähtäävään opiskeluun.

URA-apurahat lukuvuodelle 2015-2016 jaettiin Pohjois-Haagan yhteiskoululla 8. joulukuuta pidetyssä tilaisuudessa

URA-säätiön asiamies: 

Jukka Tirri, p. 0447800213, ura@noc.fi

URA-säätiön hallitus:

Tuuli Merikoski, puheenjohtaja
Matti Ahde, varapuheenjohtaja
Tellervo Haapaniemi-Koskinen, varapuheenjohtaja
Kalle Bask
Kerstin Ehnholm
Pekka Kare
Martti Kempas
Jukka Keskisalo
Marjo Matikainen-Kallström
Aino-Kaisa Saarinen
Matti Saarinen
Magnus Ståhlberg
Lasse Viren

Työvaliokunta

Tuuli Merikoski
Matti Ahde
Tellervo Haapaniemi-Koskinen
Kerstin Ehnholm
Magnus Ståhlberg

Yleistä tietoa Urheilijoiden Ammattienedistämissäätiön opiskeluapurahan myöntämisperusteista lukuvuonna 2015-2016:

1. Opiskeluapurahan voidaan myöntää urheilijalle, joka

-opiskelee korkeakoulussa, toisen asteen ammatillisessa oppilaitoksessa tai muussa oppilaitoksessa tavoitteenaan tutkinnon suorittaminen. Edeltäviä opintoja ei vaadita, mutta apurahan saaja sitoutuu suorittamaan vaadittavan opintosuoritusmäärän lukuvuoden 2015-2016 aikana.
-valmentautuu systemaattisesti asianomaisen lajiliiton tai vastaavan urheilujärjestön maajoukkueessa tavoitteenaan kansainvälinen kilpailumenestys. Myöntämiskriteereitä ovat mm. jo saavutettu menestys nuorten ja aikuisten arvokisoissa (Olympiamenestys/edustus etusijalla), menestymispotentiaali tulevaisuudessa sekä lajin kansallinen ja kansainvälinen merkittävyys. Säätiö voi käyttää myös muita harkintaperusteita.

-on jo huippu-urheilu-uransa päättänyt menestynyt urheilija joka on urheilu-uran johdosta joutunut lykkäämään opiskelujaan.

-on iältään vähintään 18 vuotta (syntymävuosi 1997 tai aiemmin)

2. Apurahaa ei myönnetä

-ammattilaisurheilijoille, jotka saavat pääasiallisen elantonsa urheilemalla

-urheilijoille, joille opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on myöntänyt valtion valmennus- ja harjoitteluapurahan (ns. urheilija-apuraha). Vuodeksi 2016 hakevat opiskelevat kesälajien urheilijat voivat hakea lukuvuoden 2015-2016 opiskeluapurahaa. Heidän osaltaan opiskeluapurahapäätökset tehdään OKM:n urheiluapurahapäätösten jälkeen. Talvilajien urheilijat, joille on myönnetty kesällä 2015 urheilija-apuraha, eivät voi saada opiskeluapurahaa lukuvuodelle 2015-2016.

-lukio-opintoihin.

3. Opiskeluapurahan suuruus ja tukivuosien enimmäismäärä

Apurahan suuruus on 2000 € ja se maksetaan kahdessa osassa. Ammatillisessa lisäkoulutuksessa (esim. ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa) apurahan suuruus määräytyy tutkinnon laajuuden mukaan ja on minimissään 1000 €.

Apuraha voidaan myöntää

· Ylempään korkeakoulututkintoon yhteensä kolme kertaa
· Alempaan korkeakoulututkintoon ja ammattikorkeakoulututkintoon kaksi kertaa
· Ammatilliseen perustutkintoon yhden kerran
· Ammatti- ja erikoisammattitutkintoon yhden kerran

4. Poikkeus tukivuosien enimmäismäärään

Opiskeluapurahaa on mahdollista saada yksi ylimääräinen tukivuosi erityisin perustein. Perusteena voi olla esimerkiksi opintojen viivästyminen perustelluista urheilullisista syistä ja yleinen opintotuki on jo käytetty loppuun. Ylimääräisen tukivuoden aikana hakijan tulee saada tutkinto valmiiksi.

5. Opintosuoritusvaatimukset

Apurahan saaja tekee Urheilijoiden Ammattienedistämissäätiön kanssa sopimuksen, jossa hän aktiiviurheilijana sitoutuu suorittamaan vähintään 25 opintopistettä (korkeakoulut) tai 30 opintoviikkoa (ammatilliset perustutkinnot) lukuvuoden 2015-2016 aikana. Urheilu-uransa lopettaneiden päätoimisten opiskelijoiden tulee suorittaa vähintään 45 opintopistettä (korkeakoulut) tai 40 opintoviikkoa (ammatilliset perustutkinnot). Ammatti- ja erikoisammattitutkinnon osalta vaatimuksena on suoritettu tutkinto. Selvitys opintojen edistymisestä on tehtävä 31.8.2016 mennessä.

6. Apurahan takaisinperintä

Myönnettyä apurahaa ei kannata ottaa vastaan, jos tietää jo etukäteen, ettei opintoja kerry lukuvuoden aikana vaadittua määrää. Säätiö voi periä apurahan kokonaan tai osittain takaisin, ellei opintosuoritusten vähimmäisvaatimus täyty. Apurahan saajalle voidaan antaa lisäaikaa opintojen suorittamiselle, jolloin opintovaatimus ole täyttynyt. Tällöin urheilija on kuitenkin estynyt saamaan apurahaa seuraavana vuonna. Apurahan saamisen ehdoksi asetetuista vähimmäisopintosuoritusvaatimuksista voidaan takaisinperintää harkittaessa poiketa erittäin perustelluista syistä apurahan saajan antaman selvityksen perusteella.