Urheiluseura

Sinettiseuraksi

Jpg Paino 14 Sinetti Logo 4 V

Mikä on Sinettiseura?

Sinettiseurat ovat suomalaisen lasten ja nuorten urheilun laatuseuroja. Sinettiseurat ovat aktiivisia ja haluavat kehittää omaa toimintaansa. Sinettiseurat ovat lajiensa ja paikkakuntansa parhaita lasten ja nuorten urheilun toiminnan toteuttajia.

Sinettiseurat tekevät arvokasta työtä lasten ja nuorten urheilun parissa.  Sinetin saaminen on seuralle kunnia-asia. Sinetti tuo seuralle arvostusta, mutta myös vastuuta. Sinettikriteerit toimivat seuratoiminnan kehittämisen apuvälineenä.

Sinettiseura voi toimia aktiivisesti lasten ja nuorten parissa, jossa kilpaurheilu on merkittävä osa toimintaa tai seura voi keskittyä lasten ja nuorten harrasteurheilun laadukkaaseen toteuttamiseen.

Miten seurasta tulee Sinettiseura?

Seura, joka haluaa Sinettiseuraksi tulee täyttää Sinettiseurakriteerit. Sinettiseurakriteerien täyttyminen arvioidaan auditointitilaisuudessa, josta vastaa lajiliitto.

Sinetti on lajikohtainen, joten yleisseurassa voi olla monta Sinettiä.

Toimintaohjeet Sinetin hakemisesta:

1. Mikä olette kiinnostuneita saamaan seurallenne Sinetin, ota yhteys lajiliittosi nuoriso-/seuratoiminnasta vastaavaan henkilöön.

2. Tutustukaa Sinettiseurakriteereihin ja verratkaa niitä oman seuran tilanteeseen. Tehkää suunnitelma, mitä teidän pitää tehdä, jotta voitte saada Sinetin.

3.  Kehittämistyö kestää yleensä puolesta vuodesta kahteen vuoteen. Kehittämistyöhön voitte lajiliiton lisäksi saada apua liikunnan aluejärjestöiltä.

4. Sopikaa lajiliittonne edustajan kanssa, milloin olette valmiita auditointiin eli laadun arviointiin. Auditoijat tulevat tekemään laadun arvioinnin seuraanne paikan päälle eli keskustelemaan kanssanne ja arvioimaan, miten hyvin seura täyttää vaaditut laatukriteerit.

5. Sinettiseuraksi valinta edellyttää aina perehdtymistä seuran toimintaan paikan päällä sekä etukäteen toimitettuihin aineistoihin tutustumista.

6. Auditoijat päättävät Sinetin myöntämisestä seuralle.

7. Sinetti luovutetaan seuralle seuran tilaisuudessa, jossa lajiliiton edustaja myöntää sinetin. Tilaisuus kannattaa järjestää näyttävästi. Paikalle kutsutaan tilaisuuteen sopivaa seuraväkeä ja median edustajat.

8. Sinettiseuran laadun säilymistä seurataan ensin kahden vuoden välein ja sen jälkeen kolmen vuoden välein auditointikäynneillä. Auditointikäyntejä tekevät lajiliitot yleensä yhdessä aluejärjestön auditoijan kanssa.

Sinettikriteerit

Sinettiseuratoiminnan  kriteerit toimivat seuran kehittämisen apuna ja laadun arvioinnin työkaluna.

Tutustu tarkemmin Sinettiseurakriteereihin tästä >

Auditointi

Lajiliitto tarkastaa eli auditoi omat Sinettiseuransa ensin kerran kahdessa vuodessa ja sen jälkeen kolmen vuoden välein.

Tutustu tarkemmin auditointiin tästä>