Sport.fi Kasva Urheilijaksi Apua arkeenKasva urheilijaksi -testit

Kasva urheilijaksi -testit

 Tästä testisivustolle  www.kasvaurheilijaksi.fi

Ku Logo Valolla Cmyk 1 Rajattu

Kasva Urheilijaksi -palvelun tavoitteena on, että Suomessa on jatkossa enemmän nuoria urheilijoita, jotka ovat urheiluun ja lajiinsa rakastuneita, elämäntavoiltaan urheilullisia ja omaavat riittävän ja monipuolisen harjoituspohjan lajikohtaisen valmennuksen tehostamiselle.

Asiantuntijoiden kanssa yhteistyössä on kehitetty urheilijoiden vahvuuksia ja kehityshaasteita mittaavat taitovalmius- ominaisuus-, elämänrytmi ja motivaatiotestit. Yksilölliset, kannustavat ja harjoittelua ohjaavat testipalautteet sekä oman kehityksen seurantamahdollisuus antavat kilpaurheilusta innostuneelle nuorelle edellytykset kasvaa hyväksi urheilijaksi.

Testipalaute auttaa urheilijaa, valmentajaa ja vanhempia

Kasvaurheilijaksi.fi pääkohderyhmänä ovat urheilevat lapset ja nuoret, mutta palvelu antaa myös valmentajille ja vanhemmille hyviä apuvälineitä lapsen urheilun kokonaisvaltaiseen tukemiseen, ymmärtämiseen ja kehittämiseen. Urheilijan palveluun kutsumat valmentajat ja vanhemmat pystyvät seuraamaan urheilijan testituloksia.

Testipalautteiden avulla valmentajat näkevät urheilijan kokonaistilanteen liikunnallisten perustaitojen, fyysisten ominaisuuksien ja elintapojen suhteen. Palvelu tarjoaa mahdollisuuden kehittää yksilöllistä ja kokonaisvaltaista valmennusta. Se antaa myös hyvän pohjan urheilijoiden, valmentajien ja vanhempien välisille jatkokeskusteluille.

  • taitovalmius-, ominaisuus-, elämänrytmi- ja motivaatiotestit
  • maksuton - vaatii rekisteröitymisen
  • yksilöllisesti ohjaavaa ja kannustavaa palautetta
  • oman kehityksen seuranta- ja vertailumahdollisuus
  • testiohjeet ja tulostettavat testilomakkeet
  • vapaasti ladattavat ääninauhat testeihin
  • tietoa monipuolisesta harjoittelusta ja urheilullisesta elämänrytmistä

Taitovalmiustesti

Kasva Urheilijaksi Taitovalmiustestillä mitataan urheilevan lapsen ja nuoren kehon hallintaa ja motorisen koordinaation tasoa sekä arvioidaan välineenkäsittelyä heitto-kiinniottotestillä.Testissä on viisi osa-aluetta: tasapainoilu takaperin, esteen yli kinkkaus, sivuttaishyppely,
sivuttaissiirtyminen ja heitto-kiinniottoyhdistelmä. Testi on suunnattu 5-15 -vuotiaille urheilua ja liikuntaa harrastaville lapsille lajista riippumatta.

Ominaisuustesti kartoittaa fyysistä monipuolisuutta

Ominaisuustesti mittaa ja antaa palautetta urheilijan nopeudesta, nopeusvoimasta, liikkuvuudesta, kestävyydestä ja lihaskunnosta. Ominaisuustesti Pro mittaa viidellä lisätestillä urheilijan lihastasapainoa. Testit voidaan toteuttaa esimerkiksi valmentajan johdolla harjoitusten tai leirien yhteydessä. Myös urheiluopistoilla on mahdollista toteuttaa Ominaisuustestejä.

Urheilijoiden syötettyä testituloksensa kasvaurheilijaksi.fi -palveluun, järjestelmä antaa henkilökohtaisen palautteen tuloksista. Palaute kertoo urheilijan vahvuudet ja eniten kehittämistä kaipaavat osa-alueet sekä antaa vinkkejä eri ominaisuuksien kehittämiseen. Sivustolla on mahdollisuus myös vertailla ja kommentoida omaa ja urheilijakavereiden monipuolisuusindeksiä.

Testien tukimateriaalit (ohjevideot, tulostettava ohjemanuaali, tuloskortti ja ääninauhat) löytyvät kasvaurheilijaksi.fi -sivulta ilman rekisteröintiä. Urheiluopistoilla toteutettaviin Ominaisuustesteihin pääset tutustumaan tästä

Elämänrytmitesti mittaa urheilullista elämäntapaa

Elämänrytmistestissä urheilija kirjaa netin ajankäyttökalenteriin seitsemän vuorokauden ajalta harjoittelun ja liikunnan kokonaismäärät, unirytmin ja -määrän, ateriarytmin ja ruokailujen terveellisyyden sekä koulunkäynnin. Kirjausten jälkeen urheilija saa päiväkohtaisen pisteytyksen sekä pikapalautteen. Seurantajakson päättyessä järjestelmä laskee ns. elämänrytmipisteet ja kertoo, mitkä osa-alueet ovat hyvässä kunnossa ja missä on vielä parannettavaa suhteessa suosituksiin.

Motivaatiotesti herättelee kehittämään myös henkisiä taitoja

Henkisiä ominaisuuksia ja taitoja kartoittavalla motivaatiotestillä kannustetaan ja ohjataan nuoria urheilijoiden alkuja saavuttamaan unelmansa. Urheilija vastaa kasvaurheilijaksi.fi -sivulla 25 väittämään sen mukaisesti, mikä vaihtoehto kuvaa parhaiten hänen kokemustaan itsestään urheilijana. Motivaatiotestin avulla urheilija saa palautetta omista vahvuuksistaan ja kehittämishaasteistaan. Urheilija saa palautetta motivaatiosta, itseluottamuksesta, sisusta ja tavoitteellisuudesta.